ارابه ایلقار ارابه ایلقار ارابه ایلقار

04132841945-47

info@arabeilgar.com

کارخانه: تبریز - یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن- ماشین سازی ارابه ایلقار

جدول زن

مدل

تمام اتوماتیک

برند

ارابه ایلقار

عملکرد

اتوماتیک

مکانیزم

هیدرولیکی

ویژگی

دارای سیستم حرکتی هیدرولیکی

گروه رنگی

نارنجی

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات

جدول زن: واحد پرس: طي فرآيند پرس بتن درون قالب، مي توان تنوع نامحدودي در پارامترهايي از قبيل مدت زمان،سرعت،قدرت پرس (حداكثرKN 400( ايجاد كرد كه در نتيجه تمامي پارامترها جهت تطبيق با انواع مصالح مورد استفاده و نوع محصول توليدي به طور اتوماتيك تعديل مي شوند . همزمان با اين فرآيند مكش آب اضافي داخل بتن صورت مي گيرد. واحد ( ربات ) انتقال جدول : در اين واحد محصول آماده توسط سيلندر هيدروليك از قالب خارج مي شود و به وسيله ربات مكنده از روي ميز پرس بلند شده و به صورت افقي يا عمودي ( نسبت به سايز محصول ) روي پالت انتقال قرار مي گيرد . محصول نهايي همانطور كه روي پالت قرار دارد توسط نوار غلتكي به ايستگاه جمع آوري محصول و از آنجا توسط ليفتراك به محوطه دپو انتقال مي يابد. جدول توليد شده با اين روش داراي ويژگيهاي زير مي باشد: - استحكام بسيار بالا - مقاومت زياد در برابر سيكل يخ بندان،گرما و خوردگي - مقاومت بسيار بالا در برابر تغييرات آب و هوايي - مقاومت سايشي فوق العادهزبان عربی: بسم الله ارحمن الرحیم مجتمع شرکت ارابه ایلقار شماره الثبت 16064 صدور موضع انواع الدذگات و مقصلات افراش و تنشیف فی اینوع المدال و التولیدات و القطعات و الدذگاهات و مقصلات فی اینوع سیارات کبیر و صغیر فی صنعت انواع القصالات السیارات اتوماتیکی القاری و البابی فی ایران موقع الکترونی: www.arabeilgar.com ، www.ilgarmashin.com عنوان المعمل: ایران- تبریز، شرکه الارابه ایلقار، بعد المحط المرور-تبریز- صوفیان-1 کیلومتر ، معمل المصنع المعداه عنوان مکتب المرکزی: ایران، تبریز، الشارع المنجم،فرع، الستارزاده، امارهءالاول، الطابق الثانی النقال شرکت: 7-00984132841945 الهاتف : 00989141074817 ، 00989143106137

زبان آذربایجان: istehsal arabeilgar company (CCWASh): 1- xalcayuma avadanliqlari iranda ccwash birandinan istehsal va satiriz. 2- xalcayuma va xali yuma masinlari otomaticdir ki iranda arabeilgar sirkatinda istehsal olor birandinin ismi ccwash. 3- avtomobil yuma avadanliqlari coxli casitlarda iranda bizim karxanada istehsal olor ki avtobus ve kocik mashinlari va tireylilari yuma xatira italiyan cokalar va fircalarinan istehsal olor ki hich jizix avtomobile salmaz bizim birandimiz ccwash donyada mashordo. 4- voyka larda bizim avtomobil yuma masinlari ccwash ismina calismaktadir. İranda avtomatik avtomobil yuma maşın xalça ehtiras .