ارابه ایلقار ارابه ایلقار ارابه ایلقار

04132841945-47

info@arabeilgar.com

کارخانه: تبریز - یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن- ماشین سازی ارابه ایلقار

مخلوط کن بتن

گروه رنگی

ابی

نوع

بتونیر با محور متحرک

کلاس کاربردی

صنعتی کارخانه ای

فاز

تک فاز

سیستم محرک

برقی