ارابه ایلقار ارابه ایلقار ارابه ایلقار

04132841945-47

info@arabeilgar.com

کارخانه: تبریز - یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن- ماشین سازی ارابه ایلقار

تماس با ما

کارخانه: تبریز - یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن- ماشین سازی ارابه ایلقار

دفتر مرکزی: تبریز، خیابان منجم، روبروی داروخانه سهند، کوی ستار زاده، پلاک 1/2، شرکت ارابه ایلقار

00984132841945 | 00984132841946 | 00989141074817 | 00989143106137 |

00984132841947

info@arabeilgar.com