ارابه ایلقار ارابه ایلقار ارابه ایلقار

04132841945-47

info@arabeilgar.com

کارخانه: تبریز - یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان - جنب دوکال بتن- ماشین سازی ارابه ایلقار

دستگاه بوجاری الک جو لرزان

مدل دستگاه بوجاری

الک جو لرزان

برند دستگاه بوجاری

ارابه ایلقار

نوع دستگاه بوجاری

الکتریکی

کاربرد

جدا سازی ناخالصی های بزرگ، متوسط، کوچک و سبک از دانه ها به طور همزمان

ظرفیت (t/h)

04

درصد خلوص

100

فاز

تک فاز

وزن ( کیلوگرم )

Kg550

گروه رنگی

سفید

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات

دستگاه بوجاری الک جو لرزان دستگاه بوجاری الک جو لرزان مناسب برای دانه ها مانند برنج، گندم، ذرت و لوبیا و غیره می باشد. ویژگی های محصول: این دستگاه می تواند ناخالصی های بزرگ، متوسط، کوچک و سبک را از دانه ها به طور همزمان حذف کند. حرکت لرزان الک، بازده آن را تا حد قابل قبول نگه داشته، عملیات به صورت موثر انجام می شود. این دستگاه در ظرفیت های مختلف بر اساس نیاز مشتری قابل تولید استزبان عربی: بسم الله ارحمن الرحیم مجتمع شرکت ارابه ایلقار شماره الثبت 16064 صدور موضع انواع الدذگات و مقصلات افراش و تنشیف فی اینوع المدال و التولیدات و القطعات و الدذگاهات و مقصلات فی اینوع سیارات کبیر و صغیر فی صنعت انواع القصالات السیارات اتوماتیکی القاری و البابی فی ایران موقع الکترونی: www.arabeilgar.com ، www.ilgarmashin.com عنوان المعمل: ایران- تبریز، شرکه الارابه ایلقار، بعد المحط المرور-تبریز- صوفیان-1 کیلومتر ، معمل المصنع المعداه عنوان مکتب المرکزی: ایران، تبریز، الشارع المنجم،فرع، الستارزاده، امارهءالاول، الطابق الثانی النقال شرکت: 7-00984132841945 الهاتف : 00989141074817 ، 00989143106137

زبان آذربایجان: istehsal arabeilgar company (CCWASh): 1- xalcayuma avadanliqlari iranda ccwash birandinan istehsal va satiriz. 2- xalcayuma va xali yuma masinlari otomaticdir ki iranda arabeilgar sirkatinda istehsal olor birandinin ismi ccwash. 3- avtomobil yuma avadanliqlari coxli casitlarda iranda bizim karxanada istehsal olor ki avtobus ve kocik mashinlari va tireylilari yuma xatira italiyan cokalar va fircalarinan istehsal olor ki hich jizix avtomobile salmaz bizim birandimiz ccwash donyada mashordo. 4- voyka larda bizim avtomobil yuma masinlari ccwash ismina calismaktadir. İranda avtomatik avtomobil yuma maşın xalça ehtiras .